Căutare

Toate procedurile

Schimba ora Programări

Inchide

Programează Consultație

Atenție! Data și ora exactă a programării va fii stabilită telefonic, apoi vă va fi comunicată verbal dar si pe e-mail.

Programează serviciu medical

Cerere o ofertă medicală

Cerere serviciu medical

Analiza detaliată

Analiza detaliată

Răspuns

Răspuns

sâmbătă, decembrie 03, 2022

Topotecan

Dr .Maria
Dr .Maria

06 May 2021

eye-glyph Vizualizări: 62

Distribuie Articolul

1. Denumire, compoziție și clasa de medicamente din care face parte Topotecan

Topotecan Teva 1 mg/1 ml se comercializează sub formă de concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Topotecan Teva conţine ca substanță active topotecan 1 mg (sub formă de clorhidrat). Activitatea antitumorală a topotecanului implică inhibarea topoizomerazei-I, o enzimă cu acţiune importantă în replicarea ADN-ului, care diminuează tensiunea de răsucire indusă în faţa furcii mobile de replicare. Topotecan inhibă topoizomeraza-I prin stabilizarea complexului covalent format de enzimă şi ADN-ul monocatenar, care reprezintă un mediator al mecanismului catalitic. Rezultatele la nivel celular ale inhibării topoizomerazei-I de către topotecan sunt reprezentate de inducerea de rupturi ale ADN-ului monocatenar asociat cu proteine. Ca excipienți, Topotecan Teva conține:

 • Acid tartric
 • Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
 • Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
 • Apă pentru preparate injectabile

2. Indicații și contraindicații

Topotecan în monoterapie este indicat pentru tratamentul:

 • pacientelor cu carcinom ovarian metastatic după eşecul terapiei de primă linie sau a celei ulterioare
 • pacienţilor cu recidivă de cancer pulmonar cu celule mici la care reînceperea tratamentului cu terapia de primă linie nu este considerată adecvată.

Topotecan în asociere cu cisplatina este indicat pentru tratamentul pacientelor cu carcinom de col uterin recidivant după radioterapie şi al pacientelor cu stadiul IVB de boală. Pacientele tratate anterior cu cisplatină, necesită un interval prelungit fără tratament, pentru a justifica tratamentul în asociere.

Acest medicament nu este recomandat a fi administrat în următoarele situații:

 • Hipersensibilitate severă la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați anterior
 • Mielosupresie severă înainte de începerea primei cure, evidenţiată printr-un număr de neutrofile < 1,5 x 109 /l şi/sau de trombocite < 100 x 109 /l la momentul iniţial.

3. Reacții adverse și supradozaj

În urma studiilor clinice și farmacologice efectuate, s-au decelat următoarele categorii de reacții adverse.

Infecţii şi infestări

Foarte frecvent au fost raportate diverse infecții sua chiar sepsis în urma tratamentului cu Topotecan.

Tulburări hematologice şi limfatice

Din acestă categorie cele mai fracvente reacții adverse sunt:

 • neutropenie febrilă
 • neutropenie
 • trombocitopenie
 • anemie
 • leucopenie
 • pancitopenie
 • sângerări severe (asociate cu trombocitopenie)

Tulburări ale sistemului imunitar

Putem menționa:

 • reacţii de hipersensibilitate inclusiv erupţii cutanate tranzitorii
 • reacţie anafilactică
 • angioedem
 • urticarie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvent a fost întâlnită anorexia (care poate fi severă).

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 Sunt rare. Poate apărea boală pulmonară interstiţială (unele cazuri au fost fatale).

Tulburări gastro-intestinale

Au fost frecvent raportate?

 • greaţă
 • vărsături
 • diaree
 • constipaţie
 • durere abdominală
 • mucozită
 • perforație gastro-intestinală

Tulburări hepatobliare

Cel mai frecvent a fost întâlnită hiperbilirubinemia.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Din această clasă cele mai raportate reacții adverse au fost alopecia și pruritul. 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente sunt:

 • pirexie
 • astenie
 • fatigabilitate
 • stare generală de rău
 • extravazare
 • inflamație a mucoaselor

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare

Supradozaj

Au fost raportate cazuri de supradozaj la pacienţii la care se administrează topotecan intravenos (până la 10 ori doza recomandată) şi topotecan capsule (până la 5 ori doza recomandată). Semnele şi simptomele observate după supradozaj au fost în concordanţă cu reacţiile adverse cunoscute asociate cu administrarea de topotecan. Principalele complicaţii ale supradozajului sunt supresia medulară şi mucozita. În plus, au fost raportate valori ridicate ale enzimelor hepatice în cazul supradozajului cu topotecan intravenos.

Nu există un antidot cunoscut pentru supradozajul cu topotecan. Tratamentul ulterior trebuie efectuat conform indicaţiilor clinice sau aşa cum este recomandat de centrul naţional de toxicologie, acolo unde acesta există.

4. Atenționări speciale și interacțiuni cu alte substanțe

Mielosupresie

Similar altor medicamente citotoxice, topotecan poate determina apariţia mielosupresiei severe. La pacienţii trataţi cu topotecan, s-a raportat apariţia mielosupresiei care duce la sepsis şi decese datorate sepsisului.

Toxicitate hematologică

Toxicitatea hematologică este dependentă de doză şi este necesară determinarea periodică a hemogramei complete, incluzând şi numărul de trombocite.

Neutropenie

Neutropenia indusă de topotecan poate determina apariţia colitei neutropenice. În studiile clinice care au evaluat topotecan au fost raportate decese datorită colitei neutropenice. Trebuie luată în considerare posibilitatea apariţiei colitei neutropenice la pacienţii care prezintă febră, neutropenie, şi durere abdominală compatibilă cu acest diagnostic.

Trombocitopenie

Topotecan în monoterapie şi topotecan în asociere cu cisplatina sunt în mod frecvent asociaţi cu trombocitopenie relevantă clinic. Acest fapt trebuie luat în considerare când se prescrie Topotecan Teva, dacă pacienţii cu risc crescut de sângerare tumorală devin posibili subiecţi ai terapiei.

Interacțiuni

În cazul asocierii topotecanului cu alte medicamente chimioterapice, ar putea fi necesară reducerea dozelor fiecărui medicament pentru a ameliora toleranţa. Totuşi, în cazul tratamentului asociat cu derivaţi de platină, există o interacţiune diferită în funcţie de succesiunea administrării, adică de administrarea derivatului de platină în ziua 1 sau în ziua 5 a curei cu topotecan. Dacă cisplatina sau carboplatina se administrează în ziua 1 a curei cu topotecan, trebuie administrată o doză mai scăzută din fiecare medicament, pentru ameliorarea toleranţei comparativ cu doza din fiecare medicament care poate fi administrată dacă derivatul de platină se administrează în ziua 5 a curei cu topotecan.

Sarcina și alăptarea

Pacienţii trebuie atenţionaţi asupra potenţialului risc asupra fătului, dacă topotecan este utilizat în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămăne gravidă în timpul tratamentului cu topotecan.

Topotecan este contraindicat în perioada de alăptare. Deşi nu se ştie dacă topotecanul este excretat în laptele uman, alăptarea trebuie întreruptă în momentul iniţierii terapiei.

5.Doze și mod de administrare

Doze

Doza recomandată de topotecan este de 1,5 mg/m2 de suprafaţă corporală şi zi, administrată zilnic, sub formă de perfuzie intravenoasă cu o durată de 30 de minute, timp de cinci zile consecutiv, cu un interval de trei săptămâni între cure, luând ca reper momentul începerii curelor. Dacă este bine tolerat, tratamentul poate fi continuat până la apariţia progresiei bolii.

Insuficiență renală

Experiența privind utilizarea topotecan la pacienții cu funcție renală afectată sever este limitată. De aceea, nu este recomandată administrarea medicamentului acetei grupe de pacienți.

Insuficiență hepatică

La un număr mic de pacienți cu afectare hepatică (bilirubinemie plasmatică între 1,5 și 10 mg/dl) s-a administrat topotecan intravenos la o doză de 1,5 mg/m2 și zi, timp de cinci zile, la interval de trei săptămâni. S-a observat o scădere a clearance-ului topotecanului. Totuși, sunt disponibile date insuficiente pentru a face o recomandare privind doza la această categorie de pacienți.

Mod de administrare

Înainte de utilizare topotecanul trebuie reconstituit şi diluat suplimentar.

Utilizarea topotecan trebuie restrânsă la unităţile specializate în administrarea chimioterapiei citotoxice, iar acest medicament trebuie administrat doar sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea chimioterapiei.

6. Alte informații

Nu au fost efectuate studii referitoare la efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este necesară precauţie în cazul conducerii vehiculelor şi al folosirii utilajelor dacă fatigabilitatea şi astenia persistă.

A se păstra la frigider (2ºC -8ºC).

 A nu se congela.

A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Perioada de valabilitate este de 30 de luni înainte de deschiderea flaconului.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii şi condiţiile de păstrare înainte de şi în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 12 ore la temperaturi sub 25ºC sau 24 ore la 2ºC-8ºC, decât dacă diluţia a avut loc în condiţii controlate şi validate ca fiind aseptice.

Adauga un comentariu

Logo

Site-ul NewsMed.ro se adresează oricărei persoane care prezintă interes cu privire la subiecte din sfera medicală şi care decide să nu rămână nepăsătoare atunci când vine vorba de asigurarea propriei sănătăţi.

Contacts

Publicitate:

[email protected]
Social

Acum ne găsești și pe rețelele de socializare!